Lizosomy

Lizosomy są systemem „pozbywania się odpadów” w komórce, trawiącym niepożądane materiały i resztki komórkowe w cytoplazmie. Są to organelle zamknięte w błonie, o kwaśnym odczynie (pH ∼ 4,8) i wielkości od 0,1 do 1,2 µm. W lizosomach znajdują się różne enzymy hydrolityczne odpowiedzialne za trawienie biopolimerów, takich jak białka, peptydy, kwasy nukleinowe, węglowodany i lipidy. Synteza hydrolaz lizosomalnych jest kontrolowana przez geny jądrowe, a mutacje w tych genach mogą powodować szereg dziedzicznych zaburzeń metabolicznych spowodowanych defektami w funkcjonowaniu enzymów lizosomalnych. Te zaburzenia metaboliczne są wspólnie znane jako lizosomalne choroby spichrzeniowe. Defekty lizosomalnych enzymów hydrolitycznych powodują nagromadzenie makrocząsteczek lub związków monomerycznych, przyczyniając się do powstania nieprawidłowych szlaków sygnałowych, które ostatecznie prowadzą do zaburzeń patogennych. Oprócz rozbijania polimerów, lizosomy mogą łączyć się z innymi organellami, aby umożliwić enzymom hydrolitycznym trawienie zawartości organelli i usuwanie uszkodzonych struktur – mechanizm ten znany jest jako autofagia.

Barwniki i zestawy do znakowania lizosomów

Barwniki LysoBrite™ to seria przepuszczalnych dla komórek barwników fluorescencyjnych do obrazowania morfologii i lokalizacji lizosomów oraz do badania biosyntezy i patogenezy lizosomów w żywych komórkach. W stężeniach nanomolarnych, barwniki LysoBrite™ selektywnie celują i gromadzą się w lizosomach i innych kwaśnych organellach poprzez lizosomalny gradient pH. Po wejściu do lizosomów, wrażliwa na pH fluorescencja barwników LysoBrite™ znacznie się zwiększa. Powstały sygnał może być mierzony przy użyciu obrazowania fluorescencyjnego, obrazowania wysokiej zawartości, fluorometrii mikropłytkowej lub cytometrii przepływowej. Barwniki LysoBrite™ Orange, LysoBrite™ Red, LysoBrite™ Deep Red i LysoBrite™ NIR charakteryzują się wyjątkowo wysoką fotostabilnością, jak również doskonałą retencją komórkową, co czyni je przydatnymi w wielu badaniach, w tym adhezji komórek, chemotaksji, oporności wielolekowej, żywotności komórek, apoptozy i cytotoksyczności.

Barwniki LysoBrite™ do obrazowania lizosomów w żywych komórkach

Barwniki LysoBrite™ są dostępne w spektralnych charakterystykach od niebieskiego do bliskiej podczerwieni, aby umożliwić multipleksowanie z innymi sondami fluorescencyjnymi lub po utrwaleniu do badań współlokacji, jeśli używany jest utrwalany barwnik LysoBrite™ Red DND-99 (nr kat. 22647). Barwniki LysoBrite™ są kluczowymi składnikami zestawów do barwienia lizosomów Cell Navigator™, które są dostępne oddzielnie tutaj. Każdy zestaw zawiera materiały wystarczające do wykonania 500 testów.

Cechy barwników LysoBrite™:

-Selektywnie gromadzi się w lizosomach i innych kwaśnych organellach dzięki lizosomalnemu gradientowi pH
-Fluorescencja wrażliwa na pH dla bardziej specyficznego barwienia lizosomów
-Fotostabilne generowanie sygnału dla wydłużonych okien obrazowania
-Minimalna cytotoksyczność
-Możliwość obrazowania bez płukania
-Wiele opcji długości fali do analizy multipleksowej z innymi sondami fluorescencyjnymi
-Odpowiedni zarówno dla komórek proliferujących, jak i nieproliferujących, a także komórek w zawiesinie i komórek przylegających

Dostępne barwniki LysoBrite™ do znakowania lizosomów w żywych komórkach.

AAT Bioquest

LysoBriteâ„¢ NIR
LysoBriteâ„¢ NIR
Numer Katalogowy: 22641
AAT Bioquest
1722.42 PLN

CytoFix™ Barwnik lizosomalny utrwalany na czerwono

Zwiększona retencja komórkowa barwnika lizosomalnego CytoFix™ Red zachowuje jego fluorescencję zlokalizowaną w lizosomach nawet po utracie gradientu pH podczas utrwalania. Sygnał fluorescencji generowany przez ten barwnik jest dobrze utrzymywany w lizosomie przez co najmniej 1 tydzień, co czyni go dobrze dostosowanym do długoterminowego śledzenia lizosomów. CytoFix™ Red może być stosowany z komórkami z ekspresją GFP, innymi koniugatami fluorescencyjnymi lub innymi barwnikami organelli do analizy wielobarwnej. Może być stosowany zarówno do komórek w zawiesinie, jak i przylegających oraz łatwo przystosowany do szerokiej gamy platform fluorescencyjnych.

Właściwości CytoFix™ Red:

-Wysoka wydajność barwienia lizosomalnego
-Długa retencja po utrwaleniu (1 tydzień lub dłużej)
-Protokół znakowania z minimalnym czasem pracy rąk

CytoFix™ Barwnik lizosomalny utrwalany na czerwono

AAT Bioquest

CytoFixâ„¢ Red Lysosomal Stain
CytoFixâ„¢ Red Lysosomal Stain
Numer Katalogowy: 23210
AAT Bioquest
2876.67 PLN

Autofagia – szlak degradacji lizosomalnej

Autofagia jest naturalnym i regulowanym szlakiem degradacji lizosomalnej, niezbędnym dla żywotności, rozwoju i homeostazy komórek. Jest to niszczycielski mechanizm komórek, który degraduje i utylizuje niepotrzebne lub dysfunkcyjne składniki komórkowe. Osiąga to poprzez sekwestrację docelowych materiałów cytoplazmatycznych w organellach związanych podwójną błoną, znanych jako autofagosomy. Autofagosomy te łączą się później z organellami lizosomalnymi, a ich zawartość jest trawiona i utylizowana przez enzymy lizosomalne. Autofagia służy jako mechanizm adaptacyjny do ochrony organizmów przed różnymi patologiami. W celu zbadania roli, jaką autofagia odgrywa w homeostazie komórek, opracowano narzędzia obrazowania i testy do monitorowania funkcji autofagii w odpowiedzi na stres komórkowy, infekcje mikrobiologiczne i choroby. Zestawy do obrazowania fluorescencyjnego autofagii Cell Meter™ wykorzystują naszą opatentowaną sondę Autophagy Super Blue™ do selektywnego namierzania i analizy aktywności autofagii.

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1