Przeciwciała pierwszorzędowe

Przeciwciała, znane również jako immunoglobuliny (Ig), są dużymi białkami w kształcie litery Y, produkowanymi i używanymi przez układ odpornościowy do identyfikacji specyficznych biomolekuł, zwanych antygenami. Rozpoznanie między przeciwciałem a antygenem jest zwykle opisywane jako mechanizm „zamek-klucz”: paratop (analogiczny do zamka) na każdym końcu „Y” przeciwciała precyzyjnie wiąże się z jednym określonym epitopem (analogicznym do klucza). Stopień, w jakim miejsce wiązania przeciwciała będzie oddziaływać z antygenem, nazywany jest jego powinowactwem.

W testach biologicznych przeciwciała są tradycyjnie dzielone na dwie klasy, pierwotne i wtórne, w zależności od tego, czy bezpośrednio wiążą się z antygenami, czy nie. Przeciwciała pierwszorzędowe wiążą się bezpośrednio z interesującą nas biomolekułą. Mogą być monoklonalne, skierowane na konkretny antygen, lub poliklonalne, skierowane na kilka antygenów. Przeciwciała drugorzędowe, z drugiej strony, wiążą się z innym przeciwciałem (pierwszorzędowym), które jest związane z celem lub antygenem.

Przeciwciała pierwotne mogą być bardzo przydatne do wykrywania biomarkerów chorób takich jak rak, cukrzyca, choroba Parkinsona i Alzheimera. Z pomocą przeciwciał drugorzędowych, które są zwykle sprzężone z fluoroforem lub enzymem reporterowym, przeciwciała pierwszorzędowe mogą być używane do ilościowego oznaczania celu. Szerokie zastosowania przeciwciał pierwotnych i wtórnych znaleziono w Western blotting, cytometrii przepływowej i ELISA.

Przeciwciała stały się wszechstronnym i nieocenionym narzędziem badawczym w różnych dziedzinach nauki, od badań nad rakiem do neurobiologii i szlaków sygnalizacji komórkowej. W AAT Bioquest, powinowactwo i czystość są głównymi punktami naszego rozwoju przeciwciał, produkując odczynniki przeciwciał w różnych formatach, które mają optymalną jakość, specyficzność docelową i elastyczność.

AAT Bioquest

14-3-3 β Antibody
14-3-3 β Antibody
Numer Katalogowy: 8C12001
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
14-3-3 ε Antibody
14-3-3 ε Antibody
Numer Katalogowy: 8C12002
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
14-3-3 η Antibody
14-3-3 η Antibody
Numer Katalogowy: 8C12003
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
14-3-3 γ Antibody
14-3-3 γ Antibody
Numer Katalogowy: 8C12004
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
14-3-3 θ Antibody
14-3-3 θ Antibody
Numer Katalogowy: 8C12006
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
14-3-3    Antibody
14-3-3 Antibody
Numer Katalogowy: 8C12007
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
C9 Antibody
C9 Antibody
Numer Katalogowy: 8C15224
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
NT Antibody
NT Antibody
Numer Katalogowy: 8C17036
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
PC Antibody
PC Antibody
Numer Katalogowy: 8C18099
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
BAD (Ab-91/128) Antibody
BAD (Ab-91/128) Antibody
Numer Katalogowy: 8B0821
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
AP-2 Antibody
AP-2 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0127
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
APC Antibody
APC Antibody
Numer Katalogowy: 8C0129
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
ARC Antibody
ARC Antibody
Numer Katalogowy: 8C0130
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
Bak Antibody
Bak Antibody
Numer Katalogowy: 8C0131
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
Bax Antibody
Bax Antibody
Numer Katalogowy: 8C0132
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
BIM Antibody
BIM Antibody
Numer Katalogowy: 8C0134
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
Fos Antibody
Fos Antibody
Numer Katalogowy: 8C0149
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
DJ-1 Antibody
DJ-1 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0172
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
DP-1 Antibody
DP-1 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0175
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
GFR α-1 Antibody
GFR α-1 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0200
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
hCG β Antibody
hCG β Antibody
Numer Katalogowy: 8C0220
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
JM4 Antibody
JM4 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0238
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
NSE Antibody
NSE Antibody
Numer Katalogowy: 8C0280
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
p63 Antibody
p63 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0292
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
PML Antibody
PML Antibody
Numer Katalogowy: 8C0305
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
RAN Antibody
RAN Antibody
Numer Katalogowy: 8C0312
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
SYK Antibody
SYK Antibody
Numer Katalogowy: 8C0332
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
TGF β1 Antibody
TGF β1 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0340
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
TGF β2 Antibody
TGF β2 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0341
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę
TGF β3 Antibody
TGF β3 Antibody
Numer Katalogowy: 8C0342
AAT Bioquest
Zapytaj o cenę

Inni dostawcy:

1