Przeciwciała drugorzędowe

Koniugaty przeciwciał drugorzędowych są ważnymi narzędziami w badaniach biochemicznych i badaniach opartych na komórkach. Przeciwciała drugorzędowe znakowane enzymami, takie jak drugorzędowe HRP, mają wysokie tempo obrotu katalitycznego i są rutynowo stosowane w różnych testach ze względu na szybkie i silne generowanie sygnału. Przeciwciała drugorzędowe HRP są szeroko stosowane w enzymatycznych testach immunosorbcyjnych (ELISA), testach przepływu bocznego (LFA), immunohistochemii (IHC) i Western blot do diagnozowania chorób zakaźnych. Przeciwciała drugorzędowe sprzężone z barwnikami fluorescencyjnymi zapewniają jaśniejsze sygnały i możliwości multipleksowania w zastosowaniach związanych z analizą komórek i białek, w tym mikroskopią immunofluorescencyjną i obrazowaniem komórek.

Najważniejszymi cechami przeciwciał wtórnych znakowanych enzymami i barwnikami są wysoka czułość i wzmocnienie sygnału. Są to dwie pożądane cechy przy wykrywaniu białek docelowych lub antygenów o niskiej liczebności.

Dostępne koniugaty HRP z przeciwciałami drugorzędowymi dla testu ELISA

AAT Bioquest

Inne przeciwciała

Inni dostawcy:

1