Przeciwciała CD

Klastry różnicowania (CD) to cząsteczki powierzchniowe komórek układu odpornościowego, które odgrywają kluczową rolę w komunikacji komórka-komórka, w rozpoznawaniu mikro-środowiska i w odporności adaptacyjnej. Podczas dojrzewania limfocytów, komórki odpornościowe będą wyrażać złożone odmiany antygenów CD na swojej powierzchni komórkowej, z których niektóre są tracone, podczas gdy inne są nabywane na różnych etapach albo poprzez interakcje z komórkami prezentującymi antygen (APC) lub z innymi komórkami układu odpornościowego. W cytometrii przepływowej do identyfikacji i charakterystyki populacji leukocytów, subpopulacji i etapów różnicowania szeroko stosowane są przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko antygenom CD. AAT Bioquest oferuje oczyszczone przeciwciała anty-ludzkie CD i znakowane fluorescencyjnie koniugaty przeciwciał CD, mające zastosowanie w szerokim zakresie dyscyplin badawczych, w tym w cytometrii przepływowej, immunohistochemii i immunoblottingu.

iFluor™ Dyes Labeled to CD Antibodies

AAT Bioquest

iFluor™ 488 tyramide
Numer Katalogowy:11060
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ A7 SE
Numer Katalogowy:1039
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ 450 maleimide
Numer Katalogowy:1057
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ 647 amine
Numer Katalogowy:1074
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ 680 amine
Numer Katalogowy:1076
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ 700 amine
Numer Katalogowy:1077
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ 710 amine
Numer Katalogowy:1078
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ 750 amine
Numer Katalogowy:1079
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ 680 hydrazide
Numer Katalogowy:1086
AAT Bioquest1007.40 PLN
iFluor™ 700 hydrazide
Numer Katalogowy:1087
AAT Bioquest1007.40 PLN

mFluor™ Dyes Labeled to CD Antibodies

mFluor™ UV375 SE
Numer Katalogowy:1135
AAT Bioquest1407.60 PLN
mFluor™ Violet 450 acid
Numer Katalogowy:1140
AAT Bioquest1007.40 PLN
mFluor™ Violet 510 acid
Numer Katalogowy:1141
AAT Bioquest1407.60 PLN
mFluor™ Violet 540 acid
Numer Katalogowy:1142
AAT Bioquest1407.60 PLN
mFluor™ Blue 570 acid
Numer Katalogowy:1143
AAT Bioquest1407.60 PLN
mFluor™ Green 620 acid
Numer Katalogowy:1144
AAT Bioquest1407.60 PLN
mFluor™ Yellow 630 acid
Numer Katalogowy:1145
AAT Bioquest230.00 PLN
mFluor™ Red 700 acid
Numer Katalogowy:1146
AAT Bioquest1407.60 PLN
mFluor™ Violet 500 SE
Numer Katalogowy:1149
AAT Bioquest1007.40 PLN
mFluor™ Violet 450 SE
Numer Katalogowy:1150
AAT Bioquest1007.40 PLN

Alexa Fluor® Dyes Labeled to CD Antibodies

1407.60 PLN
1407.60 PLN
1407.60 PLN
Alpha Fluor™ 488 amine
Numer Katalogowy:1705
AAT Bioquest1407.60 PLN
Alpha Fluor™ 488 Hydroxylamine
Numer Katalogowy:1900
AAT Bioquest1407.60 PLN
Metal Fluor™ Zn-520, AM
Numer Katalogowy:21263
AAT Bioquest1007.40 PLN

Alexa Fluor® Dyes Labeled to CD Antibodies

1407.60 PLN
1407.60 PLN
1407.60 PLN
Alpha Fluor™ 488 amine
Numer Katalogowy:1705
AAT Bioquest1407.60 PLN
Alpha Fluor™ 488 Hydroxylamine
Numer Katalogowy:1900
AAT Bioquest1407.60 PLN
Metal Fluor™ Zn-520, AM
Numer Katalogowy:21263
AAT Bioquest1007.40 PLN

Inni dostawcy:

1