Peroksydaza chrzanowa (HRP) i Poly-HRP

Peroksydaza chrzanowa (HRP) jest popularnym enzymem szeroko stosowanym w biologii molekularnej do wykrywania kompleksów immunologicznych i celów biologicznych, takich jak białka, węglowodany i kwasy nukleinowe. HRP jest zwykle sprzężony z przeciwciałami, streptawidyną lub innymi białkami i funkcjonuje jako system reporterowy dla aplikacji testów immunologicznych opartych na sondach, w tym ICC, IHC, Western blotting, hybrydyzacji in situ (ISH) i ELISA.

AAT Bioquest oferuje kompletne portfolio narzędzi do znakowania HRP i koniugatów, w tym zestawy do znakowania przeciwciał HRP i poly-HRP, HRP sprzężone ze streptawidyną, przeciwciała drugorzędowe i małe cząsteczki organiczne, a także zestawy do oznaczania aktywności enzymów i oznaczania ilościowego. Oferujemy również szeroki wybór chromogennych, fluorogennych i chemiluminescencyjnych substratów HRP, aby spełnić wymagania każdego projektu eksperymentalnego lub konfiguracji urządzeń.

MegaWox™ polyHRP conjugates

AAT Bioquest

Buccutite™ HRP and Poly-HRP Antibody Labeling Kits

Zestawy do znakowania przeciwciał peroksydazą Buccutite™ (HRP) umożliwiają badaczom wydajne znakowanie przeciwciał za pomocą HRP w czasie krótszym niż 2 godziny. Cały proces znakowania jest wykonywany w dwóch prostych etapach mieszania, bez konieczności oczyszczania w kolumnie. Koniugaty HRP Buccutite™ są idealne do różnych zastosowań w testach immunologicznych, w tym ELISA, IHC i western blotting, i są bardzo stabilne do długotrwałego przechowywania. Zestawy do znakowania przeciwciał peroksydazą Buccutite™ są dostępne w trzech rozmiarach zoptymalizowanych do znakowania 25 µg, 100 µg i 1 mg przeciwciał na reakcję znakowania.

Do trudnych zastosowań, które wymagają dodatkowego poziomu czułości, oferujemy zestawy do znakowania przeciwciał Buccutite™ Poly-HRP Antibody Labeling. Zestawy te umożliwiają bezpośrednie znakowanie przeciwciał polimerami HRP, w wyniku czego powstają koniugaty zapewniające najwyższą czułość i stosunek sygnału do szumu. Koniugaty Poly-HRP są idealne do zastosowań, w których interesujący nas cel występuje w małej ilości lub gdy objętość próbki jest ograniczona.

Kluczowe cechy zestawów do znakowania przeciwciał Buccutite™ HRP i Poly-HRP

-Mogą skutecznie i efektywnie znakować przeciwciała o stężeniu nawet 100 µg/ml (SMCC wymaga co najmniej 1 mg/ml).
-Wyznakowane przeciwciała są gotowe do użycia w czasie poniżej 2 godzin, przy czym wystarczy zaledwie 15 minut pracy rąk.
-Prosty, dwuetapowy protokół mieszania zmniejsza różnice pomiędzy poszczególnymi seriami.
-Nie jest wymagany etap oczyszczania w kolumnie
-100% wydajność koniugacji
-Koniugaty są stabilne przy długotrwałym przechowywaniu (4 °C, 12 miesięcy).
-Koniugaty mogą być używane do testów ELISA, IHC, blottingu, wzmacniania sygnału Styramidu Mocy i obrazowania TSA.
-Oferują elastyczność w projektowaniu doświadczeń, koniugaty HRP są kompatybilne z substratami kolorymetrycznymi, fluorymetrycznymi i chemiluminescencyjnymi.

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1