Fosfataza alkaliczna (ALP)

Fosfatazy to klasa enzymów, które odgrywają kluczową rolę w procesie defosforylacji związków organicznych. Wykorzystując wodę jako reagent, enzymy fosfatazy katalizują hydrolizę różnych estrów monofosforanowy do kwasu fosforowego i alkoholu. Enzymy te występują zarówno u prokariotów, jak i eukariotów, i są zazwyczaj klasyfikowane jako fosfatazy kwaśne lub zasadowe. Fosfatazy kwaśne funkcjonują optymalnie w środowisku o kwaśnym pH, podczas gdy fosfatazy zasadowe są optymalnie aktywne w środowisku o pH zasadowym. Wraz z kinazami (enzymami, które katalizują dodawanie grup fosforanowych do cząsteczek), enzymy fosfatazy kierują formą modyfikacji potranslacyjnej, która jest niezbędna dla prawidłowej biologii komórki i patogenezy.

AP ELISA Assays Products

AAT Bioquest

AP Substrates Products

AAT Bioquest

AP conjugate & Other Reagents Products

AAT Bioquest

Zobacz Więcej
Fosfataza alkaliczna (ALP)

Inni dostawcy:

1