Procesy komórkowe

Procesy komórkowe to wzajemnie powiązana sieć systemów fizjologicznych, które regulują funkcjonowanie komórek. Złożona ze szlaków sygnałowych i kaskad biochemicznych zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy komórkami, dysfunkcja któregokolwiek z tych procesów może prowadzić do drastycznych skutków dla zdrowia człowieka. Poprzez pomiar aktywności lub ekspresji kluczowych jonów lub biomolekuł, współzależne systemy funkcjonowania komórek mogą być lepiej zrozumiane.

Inni dostawcy:

1