Znakowanie peptydów i oligonukleotydów

Znakowane barwnikami peptydy i oligonukleotydy są ważnymi narzędziami w badaniach biochemicznych i komórkowych. Fluorescencyjne peptydy i oligonukleotydy są szeroko stosowane we wszystkich głównych typach obrazowania fluorescencyjnego, włączając w to transfer energii rezonansu fluorescencji (FRET). Znakowane w ten sposób biomolekuły są szeroko stosowane w diagnostyce chorób zakaźnych w oparciu o sygnalizację molekularną i inne technologie. Peptydy i oligonukleotydy FRET są również wykorzystywane do analizy komórek poprzez sortowanie komórek z wykorzystaniem fluorescencji (FACS) in vivo lub in vitro w celach badawczych i diagnostycznych.

Najważniejszą cechą peptydów i oligonukleotydów znakowanych barwnikami jest wysoka czułość i nieradioaktywna detekcja. Zastosowanie odpowiednich wygaszaczy, zarówno klasycznych jak i nowoczesnych (takich jak seria Tide Quencher™ na powyższym zdjęciu) może pomóc badaczom w uzyskaniu doskonałego obrazowania niefluorescencyjnego.

Peptydy i oligonukleotydy

Peptydy to krótkołańcuchowe aminokwasy, które pełnią wiele funkcji, takich jak: przekaźniki chemiczne, hormony, mediatory komórkowe, wysoce specyficzne stymulatory i inhibitory, a także nowe metody leczenia różnych chorób, w tym choroby Alzheimera i nowotworów. Ze względu na pojawiające się technologie syntezy peptydów w fazie stałej, syntetyczne peptydy są obecnie szeroko stosowane w biochemii, biologii molekularnej i farmacji. Peptydy znakowane barwnikiem są potężnym narzędziem do badania struktury komórkowej, analizy interakcji receptor-ligand lub białko-białko, badania transportu komórkowego i pomiaru aktywności enzymatycznej poprzez analizę FRET.

Fluorescent Labeling Dyes

Barwnik fluorescencyjny może być przyłączony do peptydu/oligonukleotydu w określonym miejscu poprzez wiązanie kowalencyjne, w zależności od sekwencji peptydu/oligonukleotydu. Powiązanie pomiędzy barwnikiem a peptydem/oligonukleotydem jest wiązaniem kowalencyjnym, które jest stabilne i nie ulega zniszczeniu w większości warunków biologicznych. W niektórych przypadkach, pomiędzy barwnik i peptyd/oligonukleotyd wprowadza się funkcjonalny linker, aby zminimalizować zmiany aktywności biologicznej peptydu/oligonukleotydu. W przypadku wszystkich oznaczeń peptydu/oligonukleotydu, barwnik musi być dołączony w określonym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, preferowane etykiety fluorescencyjne powinny charakteryzować się wysoką wydajnością kwantową fluorescencji i zachowywać aktywność biologiczną nieoznakowanych biomolekuł. AAT Bioquest oferuje różnorodne barwniki fluorescencyjne ułatwiające koniugację barwników z peptydami/oligonukleotydami, które są wykorzystywane w badaniach biologicznych. Te barwniki fluorescencyjne obejmują kumaryny, fluoresceiny, rodaminy i cyjaniny. Spośród nich, nasze barwniki Tide Fluor™, California Red™, SunRed™ i Helix Fluor™ są zoptymalizowane do znakowania peptydów i oligonukleotydów.

Cyanine Dye

Cy3
Cy5
Cy7

Inni dostawcy:

1