Cyjaniny

Cyjanina to niesystematyczna nazwa rodziny barwników syntetycznych należących do grupy polimetin. Słowo cyjanina wywodzi się od angielskiego słowa „cyan”, które umownie oznacza odcień niebiesko-zielony. Barwniki cyjaninowe wykazują dużą molową absorpcyjność (∼ 150 000 do 300 000 M-1cm-1) i umiarkowaną wydajność kwantową, co skutkuje niezwykle jasnymi sygnałami fluorescencyjnymi. Cyjaniny okazały się przydatne w wielu dziedzinach, w tym w fotografii, biologii, technologii laserowej i chemii analitycznej. AAT Bioquest oferuje największą kolekcję barwników cyjaninowych, które mogą być użyteczne jako sondy molekularne do różnych zastosowań biologicznych. W niektórych zastosowaniach biologicznych cyjaniny mogą korzystnie zastąpić inne konwencjonalne barwniki, takie jak fluoresceiny i rodaminy.

Cyanine Dyes: Cy3 and Cy5

Wśród barwników cyjaninowych najpopularniejsze są Cy3®, który fluoryzuje w kolorze zielonkawo-żółtym (wzbudzenie ∼550 nm, emisja ∼570 nm) i Cy5®, który fluoryzuje w obszarze czerwonym (wzbudzenie ∼650 nm, emisja ∼670 nm). Ze względu na ich minimalne nakładanie się widm, Cy3® i Cy5® są zazwyczaj łączone w celu detekcji 2 kolorów. Cy3® może być wykrywany przez różne fluorymetry, imagery i mikroskopy ze standardowymi filtrami dla TRITC. Ze względu na wysoki współczynnik ekstynkcji molowej, barwnik Cy3® jest również łatwo wykrywalny gołym okiem na żelach do elektroforezy i w roztworze. Cy5® stał się popularnym zamiennikiem dalekoczerwonych barwników fluorescencyjnych ze względu na jego wysoki współczynnik ekstynkcji (już 1 nmol może być wykryty gołym okiem w elektroforezie żelowej) i maksimum emisji fluoroforu w regionie czerwieni, gdzie wiele detektorów CCD ma maksymalną czułość, a obiekty biologiczne dają niskie zakłócenia tła.

Produkty cyjaninowe

Inni dostawcy:

1