Barwniki klasyczne

Fluorescencja jest wynikiem trzyetapowego procesu zachodzącego w pewnych cząsteczkach (zazwyczaj węglowodory poliaromatyczne lub heterocykle) zwanych fluoroforami lub barwnikami fluorescencyjnymi. Sondy fluorescencyjne umożliwiają badaczom wykrywanie poszczególnych składników złożonych zespołów biomolekularnych (w tym żywych komórek) z niezwykłą czułością i selektywnością. Reaktywne barwniki fluorescencyjne są szeroko stosowane do modyfikacji aminokwasów, peptydów, białek (w szczególności przeciwciał), oligonukleotydów, kwasów nukleinowych, węglowodanów i innych cząsteczek biologicznych.

Dostępne barwniki do znakowania fluorescencyjnego

Mimo, że najwyższej jakości fluorescencyjne barwniki znakujące, takie jak barwniki iFluor™ i Alexa Fluor® są coraz częściej stosowane w bardziej wymagających zastosowaniach biologicznych, klasyczne fluorescencyjne barwniki znakujące są preferowane w niektórych mniej wymagających zastosowaniach ze względu na ich znacznie niższe koszty. Wśród klasycznych barwników fluorescencyjnych najbardziej rozpowszechnione są kurkuminy, fluoresceiny, rodaminy i cyjaniny. Na przykład, FITC (izotiocyjanian fluoresceiny), pochodna fluoresceiny, jest jednym z najpopularniejszych fluorescencyjnych barwników znakujących i jest powszechnie stosowany do przygotowania różnorodnych biokoniugatów fluorescencyjnych. FAM, TAMRA, Texas Red®, Cy3®, Cy5® i Cy7® to również popularne klasyczne barwniki fluorescencyjne stosowane do przygotowania koniugatów peptydowych i oligonukleotydowych.

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1