NAD/NADH i NADP/NADPH

Dinukleotydy nikotynamidoadeninowe s± obfitymi rozpuszczalnymi kofaktorami, które ulegaj± odwracalnemu utlenianiu i redukcji w głównych szlakach metabolicznych. W komórkach występują w stanie utlenionym i zredukowanym jako formy niefosforylowane (NAD i NADH) i fosforylowane (NADP i NADPH). Dinukleotydy te funkcjonują parami, a każda para ma odrębne funkcje. Stały się one punktem zainteresowania w badaniach nad nowotworami, ponieważ jako metabolity mogą wiązać szlaki metaboliczne z kontrolą transkrypcji, epigenetyką i sygnalizacją komórkową, gdy komórki przechodzą z normalnego metabolizmu do metabolizmu komórek nowotworowych (proliferacyjnych).

NAD/NADH

NAD jest najczęściej kojarzony ze szlakami katabolicznymi (glikoliza i fosforylacja oksydacyjna), jednak jego rola w komórce wykracza poza metabolizm energetyczny. NAD jest ważnym substratem w wielu szlakach sygnałowych i bierze udział w epigenetycznej kontroli ekspresji genów. Jest substratem używanym do rybosylacji ADP i odgrywa rolę w naprawie DNA, regulacji sygnalizacji i sygnalizacji. Stosunek NAD/NADH wpływa na aktywność wielu enzymów, zwłaszcza enzymów glikolitycznych.

NADP/NADPH

NADP/NADPH to najmniej liczna z par dinukleotydów nikotynamidowo-adeninowych. NADPH jest związany z biosyntezą makromolekuł, dostarczając siły redukującej niezbędnej do tych reakcji syntetycznych. Zwiększona biosynteza jest charakterystyczna dla szybko proliferujących komórek, takich jak komórki nowotworowe; z tego powodu NADPH jest uważany za kluczową cząsteczkę produkowaną w wyniku metabolizmu nowotworowego. Odgrywa on również rolę w odpowiedzi na gromadzenie się reaktywnych form tlenu (ROS).

Monitorowanie zmian w wewnątrzkomórkowych poziomach tych ważnych, niezależnych od celu metabolitów może pozwolić nam lepiej zrozumieć związek pomiędzy zmienionym metabolizmem a różnymi chorobami. Szybkie i łatwe w użyciu testy dla kluczowych metabolitów mogą ułatwić te badania.

Amplite™ Colorimetric NAD/NADH Ratio Assay Kit
Amplite™ Colorimetric NAD/NADH Ratio Assay Kit (Cat#15273) został użyty do pomiaru stosunku NAD/NADH w 96-dołkowej mikropłytce z białą ścianką/klarownym dnem przy użyciu czytnika mikropłytek SpectraMax® (Molecular Devices). Równe ilości mieszanin NAD i NADH traktowano roztworem ekstrakcyjnym NAD lub bez niego przez 15 minut, a następnie neutralizowano roztworem ekstrakcyjnym w temperaturze pokojowej. Sygnał odczytywano przy długości fali 460 nm. Stosunek NAD/NADH obliczano na podstawie absorbancji przedstawionej na rysunku.

AAT Bioquest

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1