Metabolizm komórkowy

Metabolizm to seria reakcji chemicznych, które zachodzą wewnątrz organizmów biologicznych w celu podtrzymania ich życia. Leży on u podstaw biologii. Procesy metaboliczne przekształcają pożywienie w energię, którą komórki wykorzystują do wykonywania podstawowych funkcji organizmu, do budowy białek, tłuszczu i innych cząsteczek budujących komórki oraz do usuwania odpadów. W metabolizm energetyczny zaangażowane są główne szlaki metaboliczne, w tym glikoliza, cykl kwasu trójkarboksylowego, szlak fosforanu pentozowego i synteza kwasów tłuszczowych. Zmiany we wzorcach metabolicznych są zaangażowane w rozwój niekorzystnych efektów, takich jak rak, neurodegeneracja i inne zaburzenia metaboliczne.

W ostatnich czasach nacisk został drastycznie przesunięty w kierunku zdobycia wiedzy o tym, jak metabolizm w stanie choroby różni się od swojego odpowiednika. W celu lepszego zrozumienia stanu metabolicznego w różnych komórkach, AAT Bioquest dostarcza wydajne zestawy do oznaczeń metabolicznych dla różnych platform analitycznych, takich jak analiza fluorymetryczna, kolorymetryczna i luminometryczna.

Inni dostawcy:

1