Dehydrogenaza

Dehydrogenazy to rodzina enzymów należących do grupy oksydoreduktaz. Enzymy te katalizują utlenianie substratu poprzez przeniesienie jednego lub więcej wodorków na akceptor elektronów lub koenzym. Powszechnymi akceptorami elektronów, uważanymi za utleniacze substratów, są zwykle dinukleotyd nikotynamido-adeninowy (NAD+/NADH), fosforan dinukleotydu nikotynamido-adeninowego (NADP+/NADPH), dinukleotyd flawinowy (FAD) lub mononukleotyd flawinowy (FMN).

Dehydrogenaza mleczanowa

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest enzymem oksydoreduktazowym, który katalizuje przemianę pirogronianu i mleczanu. LDH jest obecna w cytozolu wielu organizmów, w tym zwierząt i roślin. Komórki uwalniają LDH do krwiobiegu po uszkodzeniu tkanki lub hemolizie czerwonych krwinek. Ponieważ LDH jest enzymem dość stabilnym, jest on szeroko stosowany do oceny obecności uszkodzeń i toksyczności tkanek i komórek. Ilościowe oznaczanie LDH ma szeroki zakres zastosowań. LDH jest również podwyższone w niektórych stanach patologicznych, takich jak nowotwory.

Zestawy testów AAT Bioquest Amplite™ Lactate Dehydrogenase Assay zapewniają prostą i czułą metodę pomiaru aktywności dehydrogenazy L-mleczanowej (L-LDH) lub dehydrogenazy D-mleczanowej (D-LDH) w różnych rodzajach próbek. Testy są odporne, łatwo adaptują się do szerokiego zakresu zastosowań, które wymagają pomiaru L-LDH lub D-LDH.

Inne Dehydrogenazy

Dodatkowo, zmiany w poziomach NAD/NADH i NADP/NADPH mogą być łatwo wykorzystane do monitorowania aktywności dehydrogenaz, które wykorzystują NAD/NADH lub NADP/NADPH jako kofaktor. Konwencjonalne testy NAD/NADH i NADP/NADPH są oparte na monitorowaniu zmian w absorpcji NADH lub NADPH przy długości fali 340 nm. Krótka długość fali UV tradycyjnych testów NAD/NADH i NADP/NADPH sprawia, że tradycyjne metody charakteryzują się niską czułością i wysokim poziomem interferencji. Ze względu na słabą absorpcję NAD i NADH, metoda absorpcji UV wymaga dużych rozmiarów próbek, co sprawia, że sam pomiar NAD i NADH jest niepraktyczny, jeśli dostępność próbek jest ograniczona. Firma AAT Bioquest opracowała pełną linię produktów do wykrywania NAD, NADH, NADP i NADPH zarówno spektrofotometrycznie jak i fluorymetrycznie.

LDH Assays Products

AAT Bioquest

NAD(P)/NAD(P)H Assays Products

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1